Умови використання Платформи BIOZNO

Я згоден(а) і приймаю дані Умови використання Платформи BIOZNO (надалі – «Умови») і зобов’язуюся беззастережно і повною мірою виконувати всі їх положення.

Розділ 1. Основні поняття та визначення

1.1. Платформа BIOZNO – це інтернет-ресурс, що являє собою сукупність об’єктів інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення (комп’ютерні програми), графічний дизайн, бази даних, інформацію в текстовій, графічній, звуковій та будь-якій іншій формі, що розташовані у доменній зоні BIOZNO.dp.ua. Платформа BIOZNO – засіб для викладання Курсів Партнера, за допомогою якого Партнер надає інформаційні послуги (пропонує свої Курси та/або інші послуги) Користувачу.

1.2. Адміністрація Платформи BIOZNO (Адміністрація; BIOZNO) – юридична особа ФОП Ярошенко Ярослав Геннадійович (код ЄДРПОУ 3388510732). Для належного надання послуг BIOZNO має право залучати третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним за дії/бездіяльність таких осіб.

1.3. Реєстрація – конклюдентні дії, що дають змогу будь-якій особі, що погоджується з усіма без винятку умовами даної Угоди, стати Користувачем Платформи BIOZNO. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі та відповідає дійсним намірам Користувача.

1.4. Користувач Платформи BIOZNO (Користувач) – будь-яка фізична особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму (самостійно та/або за допомогою батьків чи опікунів, якщо особі менше 14 років), після завершення процесу реєстрації якій присвоєно Ім’я Користувача (Логін) та Пароль, та яка погоджується та зобов’язується виконувати дані Умови від свого імені, від свого імені зі згоди одного зі своїх батьків/законного представника чи від імені неповнолітнього, одним із батьків чи законним представником котрого він є.

1.5. Обліковий запис (Профіль, Особистий кабінет) – частина Платформи BIOZNO, створена кожним Користувачем при Реєстрації, що містить інформацію про Користувача та набір прав Авторизованого доступу до Сервісів Платформи BIOZNO.

1.6. Ім’я Користувача (Логін) – вказана при Реєстрації адреса електронної пошти Користувача.

1.7. Пароль – послідовність символів, відома лише Користувачу, що зберігається на Платформі BIOZNO в зашифрованому вигляді та використовується в парі з Логіном для Автентифікації Користувача.

1.8. Автентифікація – засвідчення правомочності дистанційного звернення Користувача до Платформи BIOZNO, що здійснюється за допомогою Логіна та Пароля.

1.9. Авторизований доступ – доступ за умови успішної Автентифікації.

Сервіси (як платні, так і безоплатні) – продукти та/або послуги, що пропонуються та/або надаються Користувачу за допомогою функціоналу Платформи BIOZNO, у відповідності до даних Умов. Порядок та умови надання Сервісів визначаються Угодою з Користувачем.

1.11. Угода з Користувачем – Договір про надання послуги доступу до Платформи BIOZNO. Виконання умов даної Угоди є необхідною умовою для використання Користувачем Платформи BIOZNO.

1.12. Клієнт-сервіс – служба BIOZNO, що консультує Користувачів Платформи BIOZNO з будь-яких питань, що виникають у роботі Платформи BIOZNO, а також з питань оперативного усунення помилок у роботі Платформи BIOZNO у випадку їх виникнення.

 

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Дані Умови поширюються на всіх Користувачів Платформи BIOZNO, незалежно від мети їхнього використання Платформи BIOZNO, і являють собою публічну оферту. Дія даних Умов поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Платформи BIOZNO за допомогою Логіну та Паролю. Натискання Користувачем кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Користувача з даними Умовами (акцепт оферти). У випадку незгоди з цими Умовами або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Платформи BIOZNO.

2.2. Чинна редакція даних Умов міститься за посиланням: https://BIOZNO.dp.ua/rules. Адміністрація залишає за собою право змінювати чи доповнювати текст даних Умов в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Користувача про це. Користувач самостійно відстежує зміни до даних Умов і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження використання Платформи BIOZNO Користувачем після внесення змін чи доповнень до Умов означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами чи доповненнями.

 

Розділ 3. Правила доступу до Платформи BIOZNO

3.1. Для використання Сервісів Платформи BIOZNO Користувач здійснює Реєстрацію.

3.2. При Реєстрації Користувач зобов’язаний перевірити точність своїх даних, що вносяться у відповідну реєстраційну форму. Вся і будь-яка персональна інформація надається Користувачем за власним бажанням для використання Сервісів Платформи BIOZNO.

3.3. Користувач приймає на себе всю відповідальність за схоронність та збереження в таємниці Логіна та Паролю, в тому числі за дотримання всіх заходів безпеки, а також за всі дії, що здійснені з використанням Логіну та Паролю Користувача.

3.4. У випадку втрати Паролю Користувач може пройти відповідну процедуру, передбачену на Платформі BIOZNO для відновлення Паролю.

3.5. Користувач зобов’язується використовувати Платформу BIOZNO виключно у відповідності до даних Умов.

3.6. Видалення Облікового запису Користувача з Платформи BIOZNO може бути здійснено Адміністрацією за особистим письмовим зверненням Користувача та/або за наявності підстав, передбачених даними Умовами.

3.7. Користувач погоджується з обов’язком невідкладно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки, пов’язане з доступом до Платформи BIOZNO, що здійснено з використанням Логіну та Паролю Користувача без його відома і без його згоди. Адміністрація не бере на себе відповідальність за жодні наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату, зміну чи знищення даних, що мали місце в результаті Авторизованого доступу третіх осіб до Платформи BIOZNO за допомогою Логіну та Паролю Користувача.

3.8. Адміністрація надає автоматизовані засоби для відновлення Паролю на Платформі BIOZNO. При цьому Адміністрація залишає за собою право обмежити використання таких засобів, а також тимчасово чи повністю призупинити їхню роботу. Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Платформи BIOZNO, що сталася з вини або необережності Користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути внаслідок цього.

3.9. Користувач зобов’язується дотримуватися всіх без винятку положень даних Умов (в т.ч., але не обмежуючись, розділів 6 та 7 даних Умов). Користувач усвідомлює, що Адміністрація має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення чи попередження обмежити доступ Користувача до Платформи BIOZNO через порушення вимог даних Умов.

 

Розділ 4. Персональна інформація про Користувача

4.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Користувач надає Адміністрації згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги. Користувач погоджується з тим, що власник (BIOZNO) має право надавати доступ та передавати персональні дані Користувача третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, в тому числі на перевірку зазначеної при Реєстрації інформації, та не заперечує про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, а саме: фінансові установи, інші фізичні та/або юридичні особи.

4.2. На Платформі BIOZNO, в разі, коли Користувач реєструється, робить замовлення, бере учать в акції або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, Адміністрація збирає як особисту інформацію, так і загальні дані.

4.3. Особиста інформація стосується окремого Користувача приміром, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, email тощо. Такі дані Адміністрація отримує лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання. Наприклад, зареєструвавшись на Платформі BIOZNO або вказуючи ім’я та електронну адресу із запитом на отримання подальшої інформації від Адміністрації. Адміністрація не вимагає Реєстрації або надання такої інформації для перегляду Платформи BIOZNO.

4.4. Для того щоб зробити замовлення товарів/послуг, брати участь в акціях або іншим чином взаємодіяти з Адміністрацією, Користувач має уважно ознайомитися зі своїми правами й обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даними Умовами, а також висловити свою повну згоду з ними.

4.5. Якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням, що міститься в даних Умовах, та/або у вищезазначеному положенні про захист персональних даних, він зобов’язується негайно припинити перегляд чи будь-яке інше використання Платформи BIOZNO та Сервісів.

4.6. Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних). Для цього Користувачу достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: dniprocitywalks@gmail.com. Відкликання Користувачем згоди, вказаної в даному пункті, прирівнюється до особистого письмового звернення Користувача та має своїм наслідком видалення Облікового запису Користувача з Платформи BIOZNO (п.3.6. даних Умов).

4.7. Персональні дані Користувача, вказані ним при Реєстрації, обробляються Адміністрацією та можуть бути використані для таргетованої реклами та Сервісів для Користувача. Адміністрація діє відповідно до цих Умов та на підставі чинного законодавства України. Володільцем та Розпорядником персональних даних є Адміністрація, яка має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді або у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення чи відкликання Користувачем цих даних.

4.8. Особиста інформація, як зазначалося вище, надходить безпосередньо від Користувача та з його відома. Так, коли Користувач реєструється на Платформі BIOZNO, здійснює замовлення товару/послуги, Адміністрація отримує надану Користувачем інформацію.

4.9. Адміністрація не продає, не передає та не розголошує особисту інформацію про Користувачів, яку отримує через Платформу BIOZNO, третім сторонам. Адміністрація розкриває особисту інформацію лише у випадках, визначених чинним законодавством України, а також:

4.9.1. у випадку запобігання злочину або завдання шкоди Адміністрації або третім особам;

4.9.2. третім особам, що надають Адміністрації підтримку та послуги, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого замовлення через Платформу BIOZNO.

4.10. Адміністрація має право надати загальну інформацію про Користувачів Платформи BIOZNO (наприклад, відсоток відвідувачів сайту жіночої та чоловічої статі) рекламним агенціям, бізнес-партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на Платформі BIOZNO.

 

Розділ 5. Правила користування Платформою BIOZNO

5.1. Адміністрація не контролює зміст Профілю Користувача і тому не гарантує його точність, повноту чи якість. Адміністрація за жодних умов не несе відповідальності за зміст, в тому числі за можливі помилки, а також будь-яку форму збитків чи шкоди, спричиненої в результаті використання Платформи BIOZNO.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Користувачів, що викликані тимчасовою непрацездатністю Платформи BIOZNO з наступних причин: планові чи позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів чи засобів, а також противоправні дії третіх осіб (з умислу, без умислу чи з необережності), дії самого Користувача чи форс-мажорні обставини. При цьому Адміністрація бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Платформи BIOZNO в найкоротші строки. Адміністрація забезпечує функціонування Платформи BIOZNO в цілодобовому режимі, проте не гарантує відсутність переривів, пов’язаних з технічними неполадками чи проведенням профілактичних робіт.

 

Розділ 6. Правила розміщення інформації, що охороняється законами про інтелектуальну власність

6.1. Всі матеріали, що представлені на Платформі BIOZNO, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, торгові марки, звуки, фото- та відеоматеріали тощо, є об’єктами інтелектуальної власності та охороняються законом.

6.2. При використанні Платформи BIOZNO заборонені будь-які дії Користувачів, що можуть завдати шкоди чи порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Користувач несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов’язується компенсувати Адміністрації та/або відповідному правовласнику, чиї права порушено, всі документально підтверджені збитки.

6.3. На Платформі BIOZNO Користувач вправі публікувати й використовувати виключно ті повідомлення, об’єкти та інформацію (включаючи, але не обмежуючись, зображення Профілю, текст коментаря, фотографії, відео тощо), котрі не порушують чинне законодавство України та/або права третіх осіб. У випадку якщо такий твір є об’єктом інтелектуальної власності чи включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи, розміщуючи вказані об’єкти на Платформі BIOZNO, Користувач даним надає BIOZNO право (невиключну безоплатну ліцензію) використовувати їх без обмежень по території та строку, необмежену кількість разів, шляхом відтворення, розповсюдження, перекладу, публічного виконання, сповіщення (в ефір і по кабелю), показу, демонстрації, доведення до загального відома публіки таким чином, що кожен має доступ до них в будь-який час і з будь-якого місця за своїм власним вибором.

6.4. Адміністрація залишає за собою право блокувати та/або видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, якщо вона порушує будь-які права третіх осіб, в тому числі, але не виключно: авторські, суміжні, ділову репутацію, а також на вимогу правовласника або без такої.

6.5. Адміністрація за жодних умов не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було зумовлено діями Користувача.

6.6. BIOZNO пропонує авторам та правовласникам розмістити свої твори (об’єкти інтелектуальної власності) на Платформі BIOZNO для їхнього використання Користувачами на підставі відповідного договору (Умови для Партнерів).

 

Розділ 7. Заборонене використання Платформи BIOZNO

7.1. Користувачам заборонено використовувати Платформу BIOZNO для:

розміщення, створення, завантаження, надсилання чи будь-якого іншого способу публікації інформації наступного змісту:

інформації, що зачіпає почуття гідності, принижує, погрожує, ображає чи будь-яким іншим чином порушує права особи, розпалює міжнаціональну, міжетнічну ворожнечу;

порушує права та/або інтереси будь-яких третіх осіб;

рекламної, що спеціально не дозволена Адміністрацією;

інформації, що містить віруси чи інші комп’ютерні коди, файли чи програми, які можуть знищити чи обмежити функціональність Платформи BIOZNO, програмного забезпечення, комп’ютерного чи телекомунікаційного обладнання;

використання чужих Логіну та Паролю з метою видати себе за іншу особу без достатніх на те підстав;

переслідування, спричинення неспокою іншим особам;

збору чи зберігання конфіденційних даних про інших Користувачів;

свідомого чи несвідомого порушення законодавства;

завдання шкоди (як майнової, так і немайнової), шкоди діловій репутації Платформи BIOZNO чи Адміністрації.

 

Розділ 8. Модерація

8.1. Адміністрація залишає за собою право проводити Модерацію всіх матеріалів, що розміщені чи підлягають розміщенню на Платформі BIOZNO, Користувачами, тобто слідкувати за змістом та якістю цих матеріалів і, у випадку необхідності, на власний розсуд, без попередження та пояснення причин видаляти чи блокувати доступ до таких матеріалів. Адміністрація не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки дій, що мають місце в рамках процедури Модерації.

8.2. Користувач погоджується з правом Адміністрації обмежувати чи блокувати доступ до Платформи BIOZNO чи вживати інших заходів до Користувача, що порушує положення даних Умов або норми чинного законодавства України, або законні права та інтереси третіх осіб. Характер цих заходів, включаючи тривалість та рівень обмеження доступу, визначаються Адміністрацією на власний розсуд і можуть бути вжиті без попереднього та наступного повідомлення Адміністрацією такого Користувача.

8.3. У випадку порушення даних Умов Адміністрація має право вживати заходів, необхідних для захисту своїх прав та інтересів, незалежно від строку давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку Адміністрації при порушенні Користувачами даних Умов не позбавляє Адміністрацію права вживати необхідних заходів захисту.

8.4. Право Адміністрації на Модерацію не є обов’язком, а є правом Адміністрації. Модерація здійснюється в обсягах, що встановлюються Адміністрацією.

 

Розділ 9. Правила участі Користувача в вебінарах

9.1. Користувач вебінару має право ставити запитання у формі текстових чи усних повідомлень у вікні програми, через яку транслюється онлайн-заняття; давати текстові відповіді викладачу (лектору) чи іншим Користувачам.

9.2. Користувач зобов’язується:

перш ніж відправляти свої текстові повідомлення, переконатись у їхній коректності та доцільності;

виконувати всі вимоги викладача (лектора), втілені в повідомленнях. Якщо ви не погоджуєтеся з думкою викладача (лектора), ви можете це обговорити з ним після закінчення вебінару;

не рекламувати в ході онлайн-заняття свої та/або третіх осіб будь-які товари/послуги (в т.ч. номери телефонів чи будь-яку іншу контактну інформацію);

не надсилати повідомлення, зміст яких суперечить законодавству України;

не використовувати ненормативну лексику та не ображати інших учасників онлайн-заняття;

не надсилати фото/відео інформацію викладачу (лектору) та/або учасникам онлайн-заняття;

не поширювати завідомо неправдиву інформацію;

не вести особисту переписку, що не відповідає темі онлайн-заняття;

не проявляти релігійну, расову, статеву чи будь-яку іншу нетерпимість;

не вступати в публічні сварки в ході онлайн-заняття;

не дублювати однакові чи подібні повідомлення.

9.3. Викладач (лектор) вебінару має право тимчасово блокувати усні та/або письмові повідомлення учасника вебінару, якщо дії одного чи декількох учасників затрудняють чи роблять недоцільним подальше проведення вебінару.

 

Розділ 10. Заключні положення

10.1. Всі спори між Користувачем та Адміністрацією вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості такого врегулювання − в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

10.2. Взаємовідносини Сторін за цими Умовами регулюються законодавством України.

10.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінювати та/або оновлювати дані Умови в будь-який час, без попереднього повідомлення. Користувач зобов’язується час від часу переглядати дані Умови, щоб знати про їхні зміни та оновлення. Усі зміни до цих Умов набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Платформи BIOZNO (https:/BIOZNO.dp.ua/rules). Якщо Користувач Реєструється, використовує Платформу BIOZNO, робить замовлення або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, він погоджується з усіма положеннями даних Умов у редакції, що діє (є чинною) на цей момент.

 

Дані Умови використання Платформи BIOZNO востаннє були оновлені 1 вересня 2019 р.