Договір про надання послуги доступу до Платформи BIOZNO

Цей Договір про надання послуги доступу до платформи BIOZNO (надалі – «Договір») є укладеним між ФОП Ярошенко Ярослав Геннадійович (надалі – «BIOZNO») та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://www.BIOZNO.dp.ua/agreement.

Публікація цього Договору розглядається BIOZNO як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, BIOZNO пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені нижче.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   «Платформа BIOZNO» – це комп’ютерна програма, що містить Контент, Об’єкти Інтелектуальної Власності та будь-яку іншу інформацію, яка реалізована в мережі Інтернет за адресою: BIOZNO.dp.ua, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом BIOZNO.dp.ua.

1.2.   «Контент» – означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані BIOZNO (надалі – «Контент BIOZNO») або Партнером (надалі – «Контент Партнера») та розміщені (доступні) на Платформі BIOZNO для використання Користувачем.

1.3.   «Сторінка Партнера» – означає спеціально виділені сторінки на Платформі BIOZNO, де Партнер робить доступними Користувачу Курси та Контент Партнера.

1.4.   «Партнер» – означає фізичну особу, що використовує Платформу BIOZNO як засіб для викладання (або від власного імені, або від імені юридичної особи (навчального закладу, установи тощо), яку він представляє), надання інформаційних послуг (та/або інших послуг) Користувачу.

1.5.   «Обліковий запис» («Профіль») – це обліковий запис Платформи BIOZNO, який Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Платформу BIOZNO, відповідно до вимог, описаних у розділі 2.1 даного Договору.

1.6.   «Курс» – цілісний і сформований виклад однієї або декількох тем з будь-якої тематики за допомогою Контенту. В залежності від Контенту Курс буває: Курс BIOZNO або Курс Партнера.

1.7.   «Об’єкти Інтелектуальної Власності Партнера» – означає знаки для товарів та послуг, матеріали, захищені авторським правом і суміжними правами, логотипи та комерційні найменування, що належать Партнеру або отримані ним за ліцензією.

1.8.   «Реєстраційні Дані Користувача» – означає інформацію стосовно Користувача, включаючи ім’я та прізвище, email, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Платформи BIOZNO.

1.9.   Вебінар (Онлайн-семінар, Відеоконференція) – загальна назва заходів, що проводяться в мережі Інтернет в режимі реального часу: зустрічі, презентації, дистанційні семінари, конференції тощо. Під час Вебінару Користувач та інші учасники Вебінару (в тому числі, наприклад, Партнер) знаходяться біля комп’ютерів (та/або інших аналогічних мобільних пристроїв), а зв’язок між ними підтримується через Інтернет за допомогою Платформи BIOZNO.

1.10. Послуга доступу до Платформи BIOZNO – послуга, що є предметом даного Договору та надається BIOZNO за умовами цього Договору, послуга, яка споживається Користувачем у повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) сторінки відповідного Курсу на Платформі BIOZNO.

 

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.   Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

2.2.   Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсу або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Платформі BIOZNO.

2.3.   Даний Договір вступає в силу с моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п.2.1. та п.2.2. Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

2.4.   Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: dniprocitywalks@gmail.com (повідомлення для BIOZNO) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалася ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання.

2.5.   BIOZNO має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у порядку, що передбачений п.2.4. Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плата за послугу доступу до Платформи BIOZNO за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків звільняється від їх відшкодування.

2.6.   Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавалися за умовами цього Договору.

 

 1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ BIOZNO

3.1.   Реєстрація Облікового запису

3.1.1. Для використання Платформи BIOZNO Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Платформі BIOZNO, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Платформи BIOZNO і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що BIOZNO може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO.

3.1.2. Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти BIOZNO про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. BIOZNO не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3. Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб, молодших 14 років, можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам, молодшим 18 років, необхідно уважно ознайомитися з цим Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

3.2.   Види Контенту на Платформі BIOZNO

3.2.1. Платформа BIOZNO містить Контент BIOZNO та Контент Партнера. BIOZNO стежить за достовірністю й повнотою Контенту BIOZNO та Курсів BIOZNO.

3.2.2. Контент Партнера та Курси Партнера розміщуються у відповідному розділі Платформи BIOZNO – зокрема, на Сторінці Партнера. BIOZNO не редагує зміст Контенту Партнера та Курсів Партнера. За повноту й достовірність, виправлення неточностей і помилок у Контенті Партнера та Курсах Партнера всю відповідальність несе Партнер. BIOZNO залишає за собою право попередньої модерації Контенту Партнера та Курсів Партнера, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності теми (назви) Контенту Партнера та Курсів Партнера фактичному наповненню відповідного Контенту та Курсів.

3.2.3. BIOZNO робить усе можливе, щоб Контент на Платформі BIOZNO містив тільки повні й достовірні матеріали, але помилки трапляються, тому просимо повідомляти про виявлені неточності та помилки за електронною адресою: dniprocitywalks@gmail.com.

3.2.4. BIOZNO бере на себе зобов’язання в найкоротші строки розглядати зауваження щодо Контенту BIOZNO та Курсів BIOZNO, а також на підставі запиту Користувача повідомляти Партнера про виявлені неточності та помилки в Контенті Партнера та Курсах Партнера та контролювати їх усунення.

3.2.5. Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті та Курсах на Платформі BIOZNO не впливає на якість послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO та не є підставою для повернення коштів за придбані Курси або зменшення їх вартості.

3.3.   Надання послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO

3.3.1. Платформа BIOZNO містить Контент і Курси, послуга доступу до яких надається як безкоштовно, так і на підставі відповідної оплати, про що зазначено на відповідних сторінках Платформи BIOZNO.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту та Курсів надається після створення Користувачем Облікового запису на Платформі BIOZNO.

3.3.3. Доступ до платного Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Курсу. BIOZNO звертає увагу Користувача, що BIOZNO не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

3.4.   Правила Використання Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO

3.4.1. Використання Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO Користувачем здійснюється на наступних умовах:

3.4.1.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент та Курси тільки для особистого некомерційного використання;

3.4.1.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент та Курси, а також забороняється поширювати Контент та Курси в мережі Інтернет;

3.4.1.3. Користувач має право користуватися Контентом і Курсами лише онлайн за допомогою Платформи BIOZNO;

3.4.1.4. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту та Курсів будь-яким третім особам;

3.4.1.5. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Платформи BIOZNO, а також використовувати Платформу BIOZNO для будь-якої незаконної діяльності.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту та Курсів надається після створення Користувачем Облікового запису на Платформі BIOZNO.

3.3.3. Доступ до платного Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Курсу. BIOZNO звертає увагу Користувача, що BIOZNO не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1.   BIOZNO надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Курси BIOZNO (та/або субліцензію на Курси Партнера), що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту та Курсів, на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно Платформою BIOZNO та в рамках Платформи BIOZNO. Сторони усвідомлюють, що використання Користувачем Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO може бути як безоплатне, так і платне. Отже, ліцензія (субліцензія), про яку йде мова в даному пункті, теж може бути, відповідно, або безоплатною, або платною (в розмірі вартості оплати за послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів).

4.2.   BIOZNO та Партнер (або третя особа – правовласник) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент і Курси, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту та Курсів третіми особами.

4.3.   Незважаючи на наведене вище, BIOZNO та Партнер не надають Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті та Курсах, а також на Платформі BIOZNO.

4.4.   У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті та Курсах, BIOZNO зберігає за собою право припинити доступ до таких матеріалів через Платформу BIOZNO без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1.   BIOZNO не несе відповідальності за припинення доступу до Платформи BIOZNO, що виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.2.   Час від часу BIOZNO проводитиме технічне обслуговування Платформи BIOZNO. Хоча BIOZNO не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, BIOZNO буде намагатися вживати можливих заходів щодо повідомлення Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.3.   BIOZNO не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі BIOZNO у вигляді результатів вступних іспитів, заліків, іспитів, передбачених шкільною програмою та програмою вищих навчальних закладів тощо.

 

 1. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ

6.1.   Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, що послуга доступу до Платформи BIOZNO, що надається BIOZNO за цим Договором, споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Курсу на Платформі BIOZNO. Зважаючи на це, Користувач розуміє та погоджується, що BIOZNO не зобов’язаний відшкодовувати (повністю чи частково) Користувачу вартість будь-якого Курсу, оскільки BIOZNO, у відповідності до даного Договору, надав, а Користувач, відповідно, спожив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Курсу на Платформі BIOZNO.

 

 1. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1.   Цей Договір може бути змінено BIOZNO в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору на Платформі BIOZNO.

7.2.   Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://www.BIOZNO.dp.ua/agreement.

7.3.   Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Платформи BIOZNO після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з BIOZNO в установленому цим Договором порядку.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

 

 1. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору та його тлумачення застосовується право України, та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. За бажанням Користувача, цей Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо Користувачу необхідний роздрукований та підписаний BIOZNO примірник Договору, Користувач друкує та підписує зі свого боку чинну редакцію Договору у двох ідентичних примірниках та надсилає обидва примірники поштою цінним листом чи з кур’єром чи передає їх особисто на адресу BIOZNO (за умови додаткового попереднього узгодження Сторонами дати та часу прибуття Користувача чи представника Користувача). BIOZNO зобов’язується підписати зі свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет за адресою: https://www. BIOZNO.dp.ua/agreement та повернути Користувачу один його примірник поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Користувача, котру останній зобов’язується письмово повідомити BIOZNO.

10.2. BIOZNO є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, підставах, передбачених Податковим кодексом України та не є платником ПДВ.

10.3. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі BIOZNO. Користувач визнає та підтверджує, що послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі BIOZNO, є оплаченими особисто ним (Користувачем).

 

 1. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ФОП Ярошенко Ярослав Геннадійович

49008, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, будинок 100/230, Код ЄДРПОУ/ІПН 3388510732, п/р 26005050508992, IBAN UA493052990000026005050508992 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299